zondag 3 augustus 2014

Over focus en een spin met 8 poten

Na maanden van digitale 'radio'-stilte is het ineens weer tijd voor een nieuwe blog. De afgelopen maanden heb ik veel meegemaakt en is het een hectische en chaotische periode geweest. Een tijd ook waarin ik van alles tegelijk wilde doen en heb ervaren dat ik op sommige dingen gewoon geen grip (meer) heb. Lastig en uitdagend maar ook een periode waarin ik veel heb mogen leren.

Elementen als van alles tegelijkertijd willen doen zijn veelvuldig de revue gepasseerd. Grappig of misschien ook wel teleurstellend voor mij te constateren dat ik niet alles tegelijkertijd kan. Hoe graag ik dat anders had gezien, het is noodzakelijk prioriteiten te bepalen. Wat wil ik nu? Wat kan straks? En hoe erg is het als ik iets (nu) niet doe of kan doen?

Misschien draait het dan wel om kiezen...

Keuzes maken
Een leuk en ogenschijnlijk eenvoudig iets natuurlijk: keuzes maken. Elke keus die ik maak is misschien wel afstrepen van wat ik niet wil. De lijst met dingen die ik niet wil is oneindig lang terwijl de lijst met wat ik wel wil vaak onduidelijk is en veel minder voor de hand liggend. Ik weet niet hoe het met jou is maar ik vind zoveel dingen leuk...
Tja en dan is kiezen best lastig.

Denk ik aan mezelf als een spin met 8 poten. Niks mis mee zou je zeggen ware het niet dat ik in mijn geval de neiging heb om in alle 8 poten iets vast te houden. Praktisch gezien heel onhandig want tja, je zult begrijpen dat wanneer alle 8 poten 'bezet' zijn het vooruit komen in de weg zit. Met andere woorden, ik zal een aantal poten vrij moeten maken om vooruit te komen. Waarmee ik dan weer op de titel van dit stukje kom... keuzes maken.

Prioritijd
Fout geschreven denk je wellicht. Klopt maar wel heel bewust omdat ik me realiseer dat ik de afgelopen jaren veel bezig geweest ben met de toekomst. Waar sta ik over x jaar en wat doe ik dan? Of wat heb ik dan bereikt? Ergens in het afgelopen jaar ben ik door een rare samenloop van omstandigheden tot de conclusie gekomen dat ik misschien wel heel leuk met de toekomst bezig was maar dat ik daardoor wellicht onvoldoende in het heden, het 'nu' heb geleefd.

Nu is prioriteit... Het 'NU' is ineens een heel bijzonder moment geworden, sterker nog het is denk ik het meest belangrijke moment!
Het verleden is immers voorbij, daar kan ik niets meer aan veranderen. De toekomst moet nog komen en is maar ten dele te beïnvloeden. Blijven 'hangen' in dat wat geweest is kan leiden tot vastzitten in oude gebeurtenissen en/of emoties. Alleen bezig zijn met dat wat nog moet komen kan een vertekend beeld geven van de realiteit of leiden tot een 'vergeten te genieten van wat nu is'.

Zonder in detail te treden ben ik geconfronteerd met het feit dat ik nog niet helemaal los was van het verleden. Op bepaalde momenten toch nog een rare of onverwachte herinnering aan iets dat lang geleden was voorgevallen. Bizar ook om te ervaren hoe bepaalde zaken invloed uit kunnen oefenen op heel eenvoudige dingen uit mijn dagelijkse leven.

Terugkomend op die spin besef ik dat het handiger is om prioriteiten te stellen en 1 of 2 dingen te kiezen die ik nu moet of wil doen. Welke keus of keuzen ik maak is nog even lastig. Een aantal keuzes hebben effect op andere zaken en hebben in mijn verwachting een soort van sneeuwbaleffect. Dat kan leuk zijn want dan brengt iets eenvoudigs een groter geheel in beweging.

Focus
Een beperkte keus is ook beter omdat ik dan mezelf mag concentreren op een beperkt aantal taken of opties. Het hebben van 1 of 2 opties biedt mij ook de rust en ruimte tot focus. Veel keuzes klinkt misschien wel heel leuk maar geeft toch een mate van 'keuzestress'. Daarnaast ben ik van mening dat het tegelijkertijd uitvoeren van verschillende dingen inhoudt dat je de dingen met minder aandacht uitvoert. Ik moet immers mijn hersencapaciteit verdelen over een x aantal zaken...

Focus op 1 of 2 dingen geeft mij in ieder geval meer rust. Ik kan mijn aandacht beter verdelen en stel mezelf in de gelegenheid die 1 of 2 keuzes beter uit te voeren.

Welke keuzes het worden weet ik nog niet. Voor nu zet ik mijn gedachten en de uit te voeren zaken op een rijtje. Daarna stel ik vast of bepaalde zaken na elkaar uitgevoerd kunnen worden en zo ja welke dingen dan eerst moeten. Zo ontstaat als vanzelf een logische volgorde en daarmee ook een bijbehorende prioriteit. Het verlengde daarvan is focus en uiteindelijk heeft de spin dan 1 of 2 dingen vast waarmee vooruitkomen met de overige 6 of 7 poten gewoon nog mogelijk is.

Voor mij geldt dan ook dat uit een ogenschijnlijke berg chaos een logisch geheel kan ontstaan doordat ik mezelf de ruimte geef de berg te ontrafelen, keuzes te maken, prioriteiten te stellen en te focussen.

Hoe zit dat met jou?

Astrid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten